Selecteer een pagina

Dit te combineren vraagt wat denktijd, reflectie, en er is altijd weer de drang om er wat mee te doen en zo mogelijk een helpende hand te zijn bij opborrelende vraagstukken op uw vergadertafel. Gecombineerd met mijn energie weet u altijd dat er een oplossing komt.

De meeste van deze vraagstukken gaan over Vastgoed en Financiën, zowel afzonderlijk als gecombineerd. En er zit een maatschappelijke component in. Dit laatste is voornamelijk naar boven gekomen bij mijn rol als directeur Vastgoed bij Woonzorg Nederland (WZN) was. Naast een afdeling managen kwam er ook zo’n 230 miljoen euro huur binnen en gaven we 60 miljoen euro uit aan onderhoud. Direct na mijn aanstelling hebben we eerst een reorganisatie doorgevoerd.

Hier leerde ik dat het woord “samenleving” ook bestaat uit de woorden “samen leven”

WZN had immers in de vijf jaar daarvoor ongeveer 100 miljoen verloren. Naast de zakelijk kant was er ook een maatschappelijke kant. Van de 46.000 wooneenheden in exploitatie bij WZN woonden er 19.000 in een verzorgings- of verpleeghuis. Hier leerde ik dat het woord “samenleving” ook bestaat uit de woorden “samen leven”. Het vergrootte mijn inzet voor het publieke domein omdat het ertoe doet wat je beslist. Samen met de collega’s, de zorgorganisaties en financiers goede besluiten nemen en de burger centraal stellen.

Gebouwen staan langjarig en overleven meerdere golven in het veranderende maatschappelijke debat. Dat kan een lastige opgave zijn en dus moeten de mogelijkheden van het gebouw en de toekomstige visie op de verschillende stromingen binnen de samenleving gecombineerd worden. Dan hoeft een business-case en financiering geen probleem meer te zijn.

 

Binnen deze trajecten ben ik bezig met verkoop en bemiddeling van vastgoed specifiek voor senioren of zorg. Ik adviseer en realiseer off-market transacties voor partijen zowel in aan- en verkoop als verhuur. In de afgelopen vier jaar heb ik voor bijna 100 miljoen euro aan transacties begeleid bij verkoop.

Daarnaast bemiddel ik actief met het opzetten van obligatiefondsen voor de financiering van vastgoed. Naar mijn mening moeten zowel de fiscaal transparante vastgoedfondsen als ook de zorgorganisaties zich anders gaan financieren. Meer op basis van een obligatie met een rating dan op basis van bankfinanciering.

Tot slot ben ik van mening dat we tot 2025 zeker honderd gebouwen van misschien wel 250 woningen moeten gaan bouwen voor senioren. Natuurlijk met allerlei voorzieningen zoals horeca en muziek- en leeszalen en zeker veel ruimte voor groen(te) en beweging. De schaalgrootte zorgt ervoor dat mensen samen met elkaar, respectvol, actief kunnen blijven op hoge leeftijd. Mijn ervaringen als bestuurder a.i. bij de Leyhoeve hebben hier ook aan bijgedragen.

Mocht u naar aanleiding van dit geschrevenen in contact komen en verder willen praten aarzel dan niet en mail mij of bel indien dan wenselijk is.

Met gastvrije groet,

Tromp Bakker